Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2017

17:20
Tytobengubengu
16:46
Tytobengubengu
16:43
Reposted fromgruetze gruetze viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

September 02 2017

11:56
2291 f4f1

bearsofair:

When you’re caught in the middle of doing something weird. ( x )

Tytobengubengu
11:52
1590 b855

August 29 2017

Tytobengubengu
19:55
5727 538f 500
Olenna 2
Reposted fromkopytq kopytq viagameofthrones gameofthrones
Tytobengubengu
19:51
0629 8e4c 500
Reposted fromczinok czinok viagameofthrones gameofthrones

August 27 2017

Tytobengubengu
09:12
9283 ceec 500
Tytobengubengu
09:11
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialucius lucius
Tytobengubengu
08:59
8373 0a18
Reposted fromslodziak slodziak vialucius lucius
Tytobengubengu
08:59
A Little Husky
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialucius lucius
Tytobengubengu
08:49
Reposted frombluuu bluuu vialucius lucius
Tytobengubengu
08:48
1622 873f 500
Reposted fromRemulaner Remulaner viakaesekuchen kaesekuchen
Tytobengubengu
08:45
7238 ab75 500
Reposted fromRemulaner Remulaner vialucius lucius
Tytobengubengu
08:41
My kobiety przesadnie martwimy się na zapas, a życie często podaje nam najlepsze dla nas rozwiązania. Życzę Ci, abyś jak najszybciej się o tym przekonała i nie zamartwiała się zbytnio.
— J.B.
Tytobengubengu
08:40
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam.
— Adam Woronowicz, fragment książki “Laboratorium Miłości. Tom 2: Po ślubie”
Reposted fromaggape aggape viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Tytobengubengu
08:39

August 24 2017

Tytobengubengu
19:27
Tytobengubengu
19:25
7013 e18c 500
Tytobengubengu
19:24
3589 8f1b
Reposted fromkatanka katanka viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl