Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2018

Tytobengubengu
20:43
7923 47f0
Reposted fromtfu tfu viagingerowaa gingerowaa
Tytobengubengu
20:42
3754 59f6
Reposted fromnezavisan nezavisan viamefir mefir
Tytobengubengu
20:17
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
Tytobengubengu
20:16
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viamefir mefir
Tytobengubengu
20:10
7935 4c4b
Reposted frommorebullshit morebullshit viamefir mefir
Tytobengubengu
20:06
7136 2b34
nie ma pierdolenia.
Reposted fromtygrysek tygrysek viatoniewszystko toniewszystko
Tytobengubengu
20:05
4151 1d67
Reposted frompanikea panikea viaohhh ohhh
Tytobengubengu
19:54

Wygodnie jest dziś o wszystko pytać.

I tym oto sposobem faceci pytają kobiet dosłownie o wszystko. Masz ochotę na seks? A może chcesz kwiatka? Wczoraj się pokłóciliśmy to może przyjadę?

A może skończ z pytaniami, zadzwoń do niej w środku nocy i oznajmij, że właśnie do niej jedziesz... a gdy ona stwierdzi, że to nie najlepszy pomysł, to nie szukaj potwierdzenia jej słów - tylko dodaj, że właśnie czekasz na dole.

Wręcz jej bez okazji piękne kwiaty i wejdź w nią, albo jej do mieszkania. Tak po prostu - nie dlatego, że na to zasługuje, bo to już wiesz - lecz dlatego, że każdy dzień jest dobry do tego, aby zrobić coś niepowtarzalnego. To pieprzone COŚ, co nie wymaga nie wiadomo jakich nakładów Twojego chciejstwa.

Bo widzisz - wystarczy tylko chcieć.
A chcesz?

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl viagingerowaa gingerowaa

January 28 2018

Tytobengubengu
19:10
7254 f2f6 500
Reposted frommisssomething misssomething viaohhh ohhh
Tytobengubengu
19:05
Reposted frombluuu bluuu viaohhh ohhh
Tytobengubengu
19:04
5324 291a 500
Reposted frompil-yeonseong pil-yeonseong viaohhh ohhh
Tytobengubengu
19:02
5484 f2bd 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaohhh ohhh
Tytobengubengu
19:02
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman viaohhh ohhh
Tytobengubengu
19:02
3557 144b 500
Reposted fromhelven helven viaohhh ohhh
19:01
4013 fff3 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaohhh ohhh
Tytobengubengu
19:01
2540 a6f4
Reposted fromtouchthesky touchthesky viaohhh ohhh

January 25 2018

Tytobengubengu
08:45
8150 416a 500
Reposted frompesy pesy viamefir mefir
Tytobengubengu
08:45
1744 59d9 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
Tytobengubengu
08:45
4625 cba2
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viamefir mefir

January 21 2018

16:54
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viayourhabit yourhabit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl